Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

        In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. CHEMSTAR S.R.L. prelucreaza data cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale, in scopuri legitime.

        Chemstar S.R.L. utilizeaza informatiile privind datele cu caracter personal numai in scopurile in care au fost solicitate, listate mai jos.

        Aceasta Politica  de prelucrare a datelor cu caracter personal are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.chemstar.ro

        CHEMSTAR S.R.L. nu utilizeaza si nu divulga date cu caracter personal ale reprezentatilor, persoanelor de contact, angajatilor, imputernicitilor, delegatilor, persoane fizice ai partenerilor si colaboratorilor in scop de marketing direct sau pentru creerea de profiluri de personalitate, asigura si respecta toate masurile de securitate si confidentialitate a datelor cu caracter personal pentru protejarea acestora impotriva accesului neautorizat.

        Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, CHEMSTAR S.R.L. administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

        CHEMSTAR S.R.L. colecteaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra direct sau prin formularul de contact de pe site-ul www.chemstar.ro .

Informatiile de la dumneavoastra sunt primite prin urmatoarele metode:

 1. Prin formularul de contact ne transmiteti: nume si prenume, nume companie, codul de indentificare fiscala, numar de telefon, adresa de e-mail.
 2. In urma lansarii unei comenzi ne transmiteti: nume si prenume, nume companie, codul de indentificare fiscala, numar de telefon, adresa de e-mail, informatii despre datele de facturare si metode de plata.
 3. Pe site-ul web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri conform Politicii de cookie-uri.

CHEMSTAR S.R.L.  nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

 

Scopul in care prelucram datele dumneavoastra personale

CHEMSTAR S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in scopul:

 1. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea acestora, expedierea si facturarea acestora;
 2. Gestiunii economic-financiare;
 3. Indeplinirii obligațiilor fiscale ce revin CHEMSTA S.R.L. si care rezulta din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursa, precum si in scopul indeplinirii oricaror obligații legale impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.
 4. Serviciului de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dumneavoastra privind produsele pe care le comercializam.

 

CHEMSTAR S.R.L.  mai prelucreaza date cu caracter personal si in scopul incheierii si executarii unui contract, caz in care prelucrarea este necesara pentru derularea si gestionarea relației contractuale dintre parți, conform legii.

 

Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal:

 1. In ceea ce priveste salariatii firmei noastre, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați care trebuie sa cunoasca informațiile personale si pot include angajații din departamentele de vanzari, marketing, tehnologia informației, contabilitate.
 2. Autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii sau alti consultanti externi (daca este cazul) a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem un transfer de date.
 3. Furnizorii care sunt implicati in functionarea sistemelor de tehnologia informatiei, respectiv firmele/ persoanele care ne asigura mentenanta, sistemele de back-up, arhivare, depanare a bazelor de date (administratorul de retea, furnizorul si distribuitorul soft-ului de evidenta contabila, etc.)

 Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: 10 ani, aceasta perioada fiind prevazuta de legislatia in vigoare pentru arhivarea documentelor si evidentelor contabile.

 

Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate

CHEMSTAR S.R.L. stocheaza si prelucreaza datele cu caracter personal numai pe teritoriul Romaniei.

Nu transferam datele dumneavoastra cu caracter personal unor entitati din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene.

 

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata:

 1. Dreptul la informare - art. 13 si 14 GDPR. Acesta va permite persoanelor vizate sa stiti, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi au persoanele in cauza cu privire la datele prelucrate etc.

 

 1. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la alte informații utile. Vom incerca sa raspundem la solicitarea dumneavoastra in termen de 30 de zile si putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii, situatie in care va vom informa despre termenul de prelungire si despre motivele care au condus la aceasta.

 

 1. Dreptul la stergerea datelor - art. 17 GDPR. Va permite sa obtineti din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Exista, totusi, si excepții de la aceasta regula, cum ar fi situatia in care datele sunt prelucrate in scopuri de arhivare si evidenta contabila, sau daca sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.

 

 1. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Va permite sa obtineti de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

 

 1. Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. In unele situații, intre momentul in care, spre exemplu, luam decizia de a sterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii) si stergerea efectiva a datelor, ne trimiteti o cerere prin care va opuneti stergerii, motivand faptul ca aveti nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța. Ca urmare a unei astfel de solicitari, vom pastra datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumita perioada de timp.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra.

 

 1. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Puteti depune aceasta plangere catre: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 - 30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Tel. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, email:  anspdcp@dataprotection.ro

 

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor:

 • Prin e-mail: office@chemstar.ro cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor”
 • Prin posta: CHEMSTAR S.R.L., str. Nicolae Balcescu, nr. 2 bis, Targoviste, jud. Dambovita, cod postal 130167

  

Alte informatii

 Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.